Udsen slægten - Oprindelse

Hjem
Danmarks Adels Aarbog skriver:

Den adelige nørrejyske Slægt Udsen førte i sit Våbenskjold en med tre Guld Baand belagt blaa Klokke i Sølv; på Hjelmen en med fem Guld Bjælder belagt hvid Tranehals.

Samme Skjoldmærke førtes af Vagn Gundesen (1230), af Esbern Vognsen (1259), Peder Molnes (1342), og hele Våbenet af Niels Munk i Højrup i Brusk Herred (1492).

I 1308 nævnes Laurids Ebbesen af Sønderby.

Ifølge en gammel Notits lå begravne i Aarhus Domkirke: "Hr. Hendrich Ebbesen, hans Vaaben er de Udsønner, Ebbe Juel og Ebbe Nielizen; deres Vaaben er de Utsenner".

Eskild Jensen (Eschillus Jønsiz), medforsegler 1327 (med Udsen Vaabenet) et paa Hovlbjerg Herreds Ting udstedt Skøde; skødede 1328 paa Viborg Landsting Gaarden Holm i Hovlbjerg Herred, Vellev Sogn, var død 1333, da hans Datter (domicella) Margrete nævnes.

Ud Ebbesen (vel søn af Ebbe Nielsen), fik 1329 af Hr. Peder Gjødesen (Bild) tilskødet Debelshede (nu Christiansminde) i Randers Nørre Amt, Enslev Sogn, i hvilket Hr. Svend Udsen ejede Gods, bekræftede 1345 (Vgotus Ebbisøn) et af Christine Nielsdatter Rani, Hr. Rani Jonssons Enke udstedt Pantebrev og 1368 (Vghot Ebbyiz) sammen med Jens Lavesøn (Udsen) en af Hr. Peder Albertsen (Eberstein) til Peder Ebbesen udstedt Forskrivning.

En fælles Stamfader for de forskellige Grene af Slægten kan ikke paavises.

Så langt Danmarks Adels Aarbog fra 1945!

Den præcise oprindelse af Udsen-slægten fortaber sig således i tågerne; men som det nævnes har Udsen våbnet været anvendt så tidligt som år 1230.

Skal vi længere tilbage har vi nogle brikker til mosaikken:

Spindesiden (kvindesiden) er den, vi kan følge længst tilbage. En efterkommer af Skjalm Hvide - som bliver stamfader til den berømte Hvideslægt i Sorø - Ingred Pedersdatter af Hvideslægt bliver ca. 1145 gift med en Vagn/Vogn "Jysk stormand".

Disse bliver forældre til de meget kendte Vognsen-brødre, som bliver biskopper i Århus i årene 1191-1224; og de bliver forældre til Margrethe Vognsdatter.

Hun bliver ca. 1166 gift med en ukendt mand af Udsen-slægten; og de næste efterfølgende medlemmer af familien bliver begravet enten i Vor Frue Kirke eller i den "nye" domkirke - Sct. Klemens - i Århus.

På sværdsiden (mandssiden) bliver Margrethe Vognsdatter måske bindeled til "Norringtoft" ved Thisted i Thy. Her har vi i 1100-tallet de kendte personer Tue og Ebbe Skammelsen af Udsen-slægten.