Udsen slægten - Margrethe Vognsdatter

Hjem
Margrethe må have giftet sig med et medlem af Udsen-slægten, for sønnen Vagn Gunnesen fører Udsen-slægtens "Klokkevåben".

Margrethes slægt var en uhyre stor og anset slægt, som ejede mængder af storgods.

Hendes søn ville ikke have brugt sin faders "våben", hvis ikke det havde været mindst ligeså anerkendt eller "stærkt", som hans moders slægtsvåben i stedet for den "stærke" Vognsen-slægts hjulvåben.

Note: På det tidspunkt var det ligegyldigt, om "våbnet" kom fra "sværdsiden" eller "spindesiden". Man brugte det "stærkeste" våben. Man skiftede kun våben, uanset mand eller kvinde, hvis skiftet gik "opad".

Men hvilken Udsen giftede Margrethe sig med? For at finde hendes mand skal vi altså lede blandt de største slægter.

Det er så nærliggende at vende øjet mod nord til Thy, hvor i følge en gammel overlevering "de Udsønners" hjemsted skal have været, nærmere betegnet "Norringtoft" i Sjørring sogn, og hvor Udsen-slægten kan registreres fra 1100-tallet til op i 1400-tallet.

Derfor er det et stærkt indicium på, at denne anden slægtslinje - som var mindst lige så stor og anerkendt som Vogn-slægten - "Norringtoftlinjen" kan være Margrethes mands linje.

Det stærkeste indicium er dog nok Margrethes barnebarn, Esbern Vognsen Udsen, "Buderupholm".

Ved hans død 1268 skænker hans enke, Gunde Vindsdatter Gro, to gårde i Østerild og måske "Borup Østergård" i Ræer sogn (begge i Thisted amt) til Skt. Clara kloster i Roskilde. Disse gårde ligger alle på Udsen-slægtens hjemegn.

Gårdene må sandsynligvis være Esbern Vongsen Udsens farfars arvepart. Igen et fingerpeg på tilhørsforholdet til egnen og familien på "Norringtoft".

Om Norringtofts ældste historie kendes ikke meget. Den første ejer, der er omtalt, er ridder Skammel født ca. 1130, hvis søn var den fra folkevisen så berømte Ebbe Skammelsen, født 1160, og hvis sønnesøn hed Skammel Udsen.

Folkevisen, der hører til de ældste og skønneste af vore historiske viser, fortæller at "Skammel han boer sig nør i Thy".

Allerede på dette tidspunkt var Hvideslægten (Margrethes slægt) kendt med Norringtoftslægten, idet Ebbe Skammelsens bror søn, Harald Olufsen Marsk, var gift med Christine Ebbesdatter Gallen af Hvide slægten.

Men vi kan ikke udpege nogen bestemt person, som kan være Margrethe Vognsdatters mand. Det er stadigvæk kun en hypotese, at han må være fra "Norringtoft" eller af familien derfra.