Rethink Århus H

De massive trængselsproblemer på E45 og på vejene i store dele af Århusområdet lader sig ikke løse med vanetænkning.

Her kunne nytænkning ("Rethink" på ny-århusiansk) på jernbaneområdet være - i hvert fald en del af - løsningen.

Mit forslag er at flytte banegården i Århus til en placering ved motorvejskrydset.

I denne artikel belyses forslaget og dets konsekvenser for nord-/sydtrafikken i Jylland; for pendlere til Århus-området; for den lejlighedsvise rejsende samt for trafikken/trængslen i det centrale Århus.

Nord-/sydtrafikken i Jylland

Ved et hurtigt kig på landkortet er det jo tydeligt, at Århus H ligger temmelig meget af vejen for nord-/sydtrafikken i Jylland.

Og det er jo en gammel nyhed, at den korteste vej mellem to punkter er den rette linje. Det tager i dag f.eks. cirka 1 time at komme med tog fra Randers til Skanderborg - en tur der i bil ad E45 tager ca. 40 minutter.

Ved undersøgelserne i forbindelsen med Togfonden blev det da også fastslået, at jernbanestrækningen omkring Århus suverænt har den laveste gennemsnitshastighed i hele landet.

Det vil nedsætte rejsetiden for nord-/sydtrafikken med 15-20 minutter hvis banegården flyttes.

Det ville også nedsætte belastningen på E45, hvis det derved lykkedes at flytte noget af trafikken fra bilerne til toget; men det kræver selvfølgelig, at toget er et tidsmæssigt attraktivt alternativ!

Pendlere til Århus-området

Et argument fra et byrådsmedlem er, at "Ifølge Infrastrukturkommissionen (2000) har 82 % af de rejsende til Århus H ærinde i Midtbyen".

Det skal jeg ikke bestride; men derimod rejse modspørgsmålet: "Mon ikke at rigtig mange rejsende IKKE tager toget til Århus H netop fordi de IKKE har ærinde i Midtbyen?".

Man skal altid i den slags målinger passe på ikke at blande årsag og virkning sammen!

Jeg arbejdede på et tidspunkt i industrikvarteret i Holme. Flere af mine kollegaer kom hver dag kørende i bil fra Vejle.

"Kan I ikke tage toget?" spurgte jeg - og kunne straks se på dem, at det var noget nær det dummeste spørgsmål, der kunne stilles.

"Først snegler toget sig langsomt ind til Århus H; så skal man trave gennem et par lyskryds og så op i en bus, der snegler sig herud på en god halv times tid."

Det turde være klart, hvorfor disse mennesker ikke benyttede toget.

Det kunne derfor være meget interessant at måle, hvor mange potentielle rejsende (f.eks. pendlere) til HELE Århus-området, der IKKE tager toget.

Der er nu forslag om pendlerstationer i Hasselager og Brabrand.

Det vil naturligvis hjælpe pendlere, der har ærinde tæt på disse stationer - forudsat at pendlerne kommer fra den "rigtige" side.

Hvis mine kollegaer i stedet for at komme fra Vejle kom fra Randers, vil det bare betyde endnu længere rejsetid.

Det samme forhold hvis pendlere fra Vejle skulle til f.eks. en af de mange arbejdspladser i Århus N/Skejby-området.

Rent bortset fra, at det også vil gøre nord-/sydtrafikken endnu langsommere end i dag med 2 ekstra stop.

Og her kunne jeg så gentage bemærkningen om belastningen på E45.

Den lejlighedsvise rejsende

Den lejlighedsvise rejsende rejser en gang imellem til f.eks. København.

Når jeg har den rolle tager jeg toget fra Skanderborg. Her kan man komme til uden trafikpropper og man kan parkere; og fra min bopæl i Brabrand er der i bil tidsmæssigt ikke længere end til Århus H.

Bybussen fra min bopæl til Århus H tager ca. 40 minutter - der er kun 8 kilometer, så det er en gennemsnitshastighed på 12 kilometer i timen - så oftest tager jeg min bil.

På de 40 minutter, det tager at komme til Århus H med bybussen, er jeg i bil allerede tæt på Vejle før toget overhovedet er afgået fra Århus H.

Og her kunne jeg så endnu en gang gentage bemærkningen om belastningen på E45.

Ny banegård ved motorvejskrydset

En ny banegård ved motorvejskrydset vil for nord-/sydtrafikken i Jylland betyde 15-20 minutters tidsbesparelse.

Men en ny banegård kan ikke stå alene. Der skal oprettes shuttlebusser/letbane til en håndfuld centrale steder i Århus-området f.eks. ved de store kryds på Ringvejen og Ringgaden - og til Midtbyen selvfølgelig.

Man behøver altså ikke først at slæbe alle rejsende ind på Banegårdspladsen/Park Alle for at sende dem retur i en anden retning.

Det i sig selv kunne også lette temmelig meget på trafikken i det centrale Århus.

Tidsmæssigt vil flytningen betyde, at alle ankomster til den ny banegård vil blive 5-7 minutter tidligere end i dag til Århus H.

Så de rejsende har allerede tyvstartet deres videre rejse før de ellers ville være kommet til Århus H!

Tilsvarende vil alle afgange blive 5-7 minutter senere.

Det kan godt være, at der for nogle vil blive kilometermæssigt lidt længere; men det vil opvejes fuldt ud af disse tidsbesparelser.

For trafikken glider trods alt lidt hurtigere jo længere væk vi kommer fra det centrale Århus. Og i hvert fald hurtigere end bybussens 12 kilometer i timen.

Hvem taber/vinder ved flytningen?

Som ovenfor nævnt er det kendt, at den korteste vej mellem to punkter er den rette linje.

Men vi kan naturligvis ikke alle have et kollektivt trafiktilbud ude i baghaven/-gården.

Et argument fra et byrådsmedlem imod flytningen er, at så har "alle brugere langt til stationen, mens at der ved Århus H er ca. 60.000 borgere indenfor Ringgaden samt et tilsvarende antal arbejds- og studiepladser."

Det er korrekt, at de ca. 60.000 borgere indenfor Ringgaden umiddelbart vil opleve en forringelse.

Men det er jo kun en femtedel af kommunens borgere.

For de ca. 250.000 andre borgere i Århus kommune, pendlere til alle de store industriarbejdspladser i forstæderne, og for de togrejsende, der slet ikke skal til Århus, vil en flytning af banegården enten gå cirka lige op eller være en decideret fordel.

Og for alle vil det betyde mindre trafik i det centrale Århus; og dermed betyde bedre plads til dem, der rent faktisk har et ærinde der.

Og naturligvis også generelt bedre plads for de ca. 60.000, der bor indenfor Ringgaden!

Hvad gør byrådet nu?

Det seneste nye er, at Århus H skal ombygges eller flyttes ud i banegraven for at blive klar til elektrificeringen.

Et projekt til rigtig, rigtig mange millioner kroner! Spar disse penge - det er kun lappeløsninger på en i forvejen elendig infrastruktur.

Jeg vil derfor opfordre byrådsmedlemmerne i Århus til at tage skyklapperne af og prøve at tænke lidt visionært.

Den politik flertallet i byrådet fører på dette område er nemlig en temmelig gammeldags "Århus C-sognerådspolitik".