Rethink Århus Lufthavn

Debatten om placeringen af Århus Lufthavn dukker med større sikkerhed end amen i kirken op med jævne mellemrum.

Og selv om planerne om en ny lufthavn nu - september 2016 - er skrinlagt, kan det jo tænkes, at de dukker op igen!

Da der desværre ikke kommer mange nye argumenter, burde det være rimeligt simpelt efterhånden at kunne konkludere på sagen.

Sagen har jeg - selvfølgelig - også "rethinket" lidt på; og min konklusion er at lade lufthavnen ligge, hvor den nu engang ligger.

Men dertil skal føjes, at der selvfølgelig også med den konklusion, kan gennemføres nogle forbedringer.

Passagergrundlag og rutenet

Passagergrundlag og rutenettet hænger uløseligt sammen. Større passagergrundlag vil give økonomi til flere ruter.

Med en ændret beliggenhed vil man kunne få et større passagergrundlag.

Men det vil være naivt at tro, at der kan skabes passagergrundlag til ret mange flere ruter end ved den nuværende placering.

Århus Lufthavn bliver ikke en "international" lufthavn med ruter til USA, Singapore, Tokyo og hvilke destinationer, man ellers kunne drømme om.

Der er bare ikke passagerer til det. Heller ikke selv om lufthavnen lå på Rådhuspladsen i Århus.

Men Århus Lufthavn kan blive en regional lufthavn med en håndfuld ruter til udlandet, f.eks. London, Frankfurt, Amsterdam og måske et par mere.

Rejsetider og ventetider

Den nuværende placering er måske ikke optimal, men så er det heller ikke værre!

En flytning til et af de steder, der har været i spil, vil kunne reducere køretiden til lufthavnen med måske 15 minutter.

Når man sammenholder disse 15 minutter med den tid, man skal møde før afgang, den tid, der bruges på indtjekning, på selve flyvningen, på at vente efter bagage og til slut videre transport til det endelige rejsemål, må man nok erkende, at tidsbesparelsen på den samlede rejse er yderst marginal.

Og så har jeg slet ikke medregnet ventetiden i ankomstlufthavnen, hvis man skal rejse videre.

Så om køretiden til lufthavnen er 30 eller 45 minutter fra Århus kan vel ikke spille den store rolle. Eller om den er 60 eller 75 minutter, hvis man kommer fra Viborg.

Miljø og økonomi

En flytning vil have store miljømæssige konsekvenser for rigtig mange mennesker. Det kunne man måske forsvare, såfremt der var nogle væsentlige fordele ved en flytning.

Økonomien er svær at gennemskue. Der tales om investeringer i milliardklassen.

Hvis bare én milliard skal forrentes og afdrages på rimelige vilkår vil det fordyre hver eneste passagerbillet med adskillige hundrede kroner, også selv om det skulle lykkes at få flere passagerer.

Hvem er interesseret i det? Jeg bruger gerne 15 minutter mere på rejsen, hvis jeg sparer måske 500 kroner!

Forbedringer

Adgangen til lufthavnen kan forbedres!

Flyt jernbanen, så den får stop ved lufthavnen; forlæng motorvejen, det vil spare 5 af de åbenbart dyrebare 15 minutter og gør parkering gratis - eller prøv det i det mindste!

Det er vel bedre at få én passager mere ind i lufthavnen, end ikke at sælge én parkeringsplads til 500 kr. pr. uge?

Eller prøv at se på alternative muligheder for indcheckning; det kunne spare de dyre minutter.

Hvad gør byrådet?

Byrådet hopper på flytningsfortalernes limpind og bekoster flere undersøgelser.

Det er som om, byrådet har ledt efter en undersøgelse, der kunne vise, at det er en god ide at flytte lufthavnen.

Men samtidig har byrådsflertallet efterhånden nok kunnet gennemskue, at planerne holder ikke uden massiv kommunal støtte år efter år.

Så mon ikke flertallet nu er glade for, at reglerne i det store, stygge EU har spændt ben for planerne. Så er flertallet fri for at erkende offentligt, at de var på vildspor!