Rethink Brabrand Station

De kloge mennesker i teknisk forvaltning planlægger nu at placere en pendlerstation ved letbanens endestation i Brabrand.

Det er jo et godt formål at bygge en pendlerstation. Det er bare ikke så godt at placere den der, hvor det er planlagt.

Nemlig hvor den forlængst nedlagte "rigtige" Brabrand station lå i sin tid.

For hvad med bilen? Ja, den skal så køres til Brabrand og parkeres der.

Og nu kommer så problemet: Vejene omkring den planlagte placering er ikke indrettet på, at flere hundrede biler hver dag i myldretimerne skal køre igennem til og fra parkeringspladserne.

Trafiksituationen i området i dag

Langdalsvej/Truevej er belemret med en del gennemkørende og dermed uvedkommende trafik - specielt i myldretiderne.

Hver morgen kan man derfor på Langdalsvej/Truevej se et kaos af biler, cyklister og fodgængere - mest skolebørn - der vrimler ind og ud mellem hinanden - fuldstændig kaotisk og livsfarligt.

Vejen er såmænd bred nok, men både fortovene og cykelstierne er kun 70 centimeter brede.

Som en mor til et skolebarn har udtalt: "Man kan ikke engang følge sit barn i skole, for vi kan ikke gå ved siden af hinanden".

Hertil kommer, at der ej heller er fodgængerovergange.

Så det er virkeligt et under, at der ikke sker flere ulykker.

Tonedøv, døv eller glemsom rådmand?

Så sent som i forsommeren 2015 deltog den ansvarlige rådmand i et borgermøde om Tulipgrundens fremtid.

Her er det planen at bygge flere hundrede boliger.

Som det kom frem på mødet, er det alt overvældende problem i det projekt, at den eneste vej til området - Høiriisgårdsvej - munder ud lige præcis midt i det trafikale kaos på Langdalsvej/Truevej.

Som jo så kun vil blive værre, hvis planerne for Tulipgrunden realiseres og hundredvis af biler skal den samme vej på samme tid.

Det kan så undre, at rådmanden blot nogle få måneder senere foreslår at lægge en pendlerstation, hvor adgangen til denne for hundredvis af biler bliver ad disse i forvejen overbelastede veje.

Er rådmanden tonedøv, døv eller glemsom?

Flyt pendlerstationen længere ud

Så tag nu og forlæng letbanen til et sted længere ude vestpå, hvor der er plads og adgangsveje til de bilister, som det helt bestemt er en fin ide at få over i letbanen.

Flyt gerne pendlerstationen helt ud til en ny Århus banegård ved motorvejskrydset.

Det vil der være perspektiv og ikke mindst fornuft i.

Kommunen sov i timen

Langdalsvej/Truevej kaldes i folkemunde "Ring 3", da den via Søskovvej/Byleddet forbinder Århus' sydlige og nordlige opland.

Men problemet med den manglende Ring 3 skulle have været løst for årtier siden.

Der var skitser på bordet til at forbinde Byleddet med Anelystvej - og dermed adgangen fra Stautrup/Hasselager/Kolt til Viborgvej.

Men kommunen sov i timen, og den "ringvej" kom aldrig.

Og nu er chancen forpasset, da området som denne vej skulle igennem - Helenelyst - er blevet udstykket til boliger.

Denne manglende ringvej kunne udover at fjerne den gennemkørende trafik fra Langdalsvej/Truevej også være blevet adgangsvej til Tulipgrunden fra den vestlige side.

Men som sagt: "Kommunen sov i timen..."

Et fugleperspektiv

"Ring 3" er tegnet med rødt.

Trafik fra Tulip-grunden er tegnet med grønt.

Trafik til den planlagte pendlerstation er tegnet med blåt.

Den "glemte" ringvej er tegnet med sort.

Trafikproppen i Brabrand

Er forvaltningen vågen nu?

Ja, hvem ved. Man håber bare, at de ikke laver flere bommerter!

Men jeg håber alligevel på lydhørhed for mine argumenter; men må dog samtidig indrømme, at jeg ikke har de store forventninger.

Rådmanden og hans forgængere er ved en del borgermøder gennem de seneste mange år blevet præsenteret for ønsket om at give regionaltoget et stoppested/trinbræt i Brabrand.

Desværre har både rådmænd, politikere og forvaltning indtil nu været enten tonedøve, døve, glemsomme eller bare uvirksomme!

Men nu kan Brabrand pludselig få en hel station. Og samtidig få oceaner af uvedkommende trafik oven i den nuværende.

Jeg siger tak, men Nej tak!