Rethink trafik i Århus

 
Trafikken i og omkring Århus bliver flittigt diskuteret; der kommer mange kommentarer til kommunens talrige projekter; og der kommer mange forslag til ændringer.

Sitet udtrykker alene mine meninger, som du kan være enig eller uenig i.

Du må gerne citere og henvise til sitet; men du må ifølge dansk lovgivning ikke kopiere!

Du kan støtte drift af sitet ved en donation på MobilePay 29912835. På forhånd tak!

Rethink Århus Lufthavn

Planerne om flytning af Århus Lufthavn er nu endelig blevet taget af bordet. Men måske dukker de op igen! Men er det overhovedet en god ide at flytte lufthavnen?

Jeg mener: NEJ. Fordelene er meget små, og bliver meget dyrekøbte.

Læs mere

Rethink Århus H

Flyt Århus H til motorvejskrydset og få landstrafikken op i tempo; få mindre trafik på E45; få flere pendlere til at tage toget og få mindre trafik i hele byen.

Det vil være en fordel for alle parter; og også for beboerne i Midtbyen!

Læs mere

Rethink Brabrand Station

Der planlægges nu en pendlerstation midt i det gamle Brabrand, der i allerede i dag er hårdt plaget af gennemkørende og dermed uvedkommende trafik.

Byg pendlerstationen længere vestpå, hvor der plads til trafik og parkeringspladser.

Læs mere

Rethink Linje 15

Få ændret linjeføringen af buslinje 15 så beboere i dens lokalområde kan komme direkte til deres lokale indkøbscenter og andre servicefunktioner.

Lad linje 15 køre vest om Gellerupplanen, og flyt den nye linje 22 til at køre øst om.

Læs mere

Tanker om letbanen

Hvordan er letbanen blevet løsningen på byens kollektive trafik?

Letbanen er en opdateret sporvogn. De fik i sin tid dødsstødet pga. manglende fleksibilitet i rutenettet samt driftsstop ved færdselsuheld, motorstop og vejarbejde.

Har letbanen "afskaffet" disse problemer?

Tanker om parkering på havnen

Hvordan er parkering på havnen blevet løsningen på byens parkeringsproblem?

Et kig på landkortet viser hvorfor der er mere trafik fra vest end fra øst til Århus C.

Parkering på havnen betyder så, at de fleste skal køre gennem centrum for at komme der til. Bagvendt!

Tanker om "smalle" veje

Hvornår er smallere veje blevet løsningen på bedre fremkommelighed i trafikken?

Hvis man halverer antallet af kørebaner bliver bilkøerne dobbelt så lange. Det er ikke raketvidenskab, men pensum i folkeskolen.

Det regerende flertal i byrådet har åbenbart sovet i matematiktimerne. Skammeligt!

Tanker om "smukke veje"

Århus Kommune har en politik fra 2001 om "smukke veje". Men det går noget langsomt med at sætte handling bag ordene.

Langs de fleste indfaldsveje sker der stort set ingenting - i bedste fald kun lidt - på 15. år.

Hvis du vil have syn for sagen, så kig på Edwin Rahrs Vej. "Øje-bæ'er" på stribe!

Støt RethinkTrafik

Du kan "rethinke" trafik i Århus-området ved at skrive læserbreve, ved at skrive til forvaltning og politikere og ved at deltage i borgermøder.

Hvis du ingenting gør, bliver du ikke hørt og du får du heller ingen indfyldelse!

Til inspiration

For over 100 år siden tænkte nogle mennesker i Århus visionært, og såede frøene om etableringen af Ringgaden.

Den kom så først i 30'erne; men er et strålende eksempel på visionær tænkning på infrastruktur-området.

Disse mennesker kunne se det fornuftige i, at den trafik, der ikke har ærinde i midtbyen, heller ikke skal ledes igennem midtbyen.

Tænk hvis byrådet i år 2016 kunne få lige så visionære tanker på trafik-området. Det ville være ægte "Rethink".