Rethink Linje 15

Linjeføringen af buslinje 15 i Århus er en "ommer" - og det har den været i mange år.

Her er der i høj grad brug for nytænkning ("Rethink" på ny-århusiansk).

Jeg har et par gange i de seneste år skrevet til de ansvarlige i forvaltningen om emnet.

En gang gik svaret på, at planen "er vedtaget i byrådet, og den lader sig ikke ændre."

Fantastisk at tænke sig, at busplanen i Århus er en universel lov på linje med tyngdeloven!

Jeg skal her uddybe forslaget og baggrunden for det.

Linje 15 i Brabrand

Linje 15 betjener den nordlige del af det gamle Brabrand, dvs. nord for Silkeborgvej.

Linjen starter på Helenelyst, kører ad Langdalsvej, J.P. Larsensvej, Hejredalsvej, Edwin Rahrsvej, Gudrunsvej og krydser så Ringvejen ved Globus 1 og fortsætter ad Dr. Holsts Vej ind mod centrum.

Det er tegnet ind på kortet som den gule linje.

Men hov, bussen kommer IKKE forbi City Vest, markeret med X på kortet.

Linje 15

For hvis man skal i City Vest skal man nemlig skifte til linje 4A (den røde linje på kortet).

Dette skift skal ske på hjørnet af Hejredalsvej og Edwin Rahrsvej.

Hvorfor skal linje 15 forbi City Vest?

City Vest er udover at være lokalområdets indkøbscenter med supermarkeder og mange specialbutikker også hjemstedet for en lang række servicefunktioner.

Her er læger, tandlæger og speciallæger; og her er bibliotek, posthus og apotek.

Det betyder, at rigtig mange mennesker har naturlige ærinder her.

Som det er nu, er det besværligt at komme i nærheden af City Vest, ikke mindst for ældre og billøse.

Men også besværligt for dem, der køber ind i centrets butikker, og som skal hjem med flere fyldte bæreposer.

Og rigtig mange er ikke glade - berettiget eller uberettiget - for at skulle skifte bus på hjørnet af Hejredalsvej og Edwin Rahrs Vej.

Forslag til ændret linjeføring

Hvis man nu "rethinker", hvad så?

Linjeføringen af linje 15 kunne ændres til: Helenelyst, Langdalsvej, J.P. Larsensvej, Hejredalsvej, Sigridsvej, Gudrunsvej og så krydse Ringvejen ved Globus 1 osv.

Linje 15

Så kommer "vores" buslinje (den gule linje på kortet) forbi "vores" center - City Vest.

I samme åndedrag kunne man så ændre linjeføringen af 4A til Edwin Rahrs Vej, Gudrunsvej, Tinesvej og videre ind mod centrum (den røde linje på kortet).

Begge linjer vil så komme lige forbi City Vest. Hvor svært kan det være?

Det er kun de to linjer, der kører på hver sin side af Gellerupplanen, der "bytter" side!

Men det vil gøre en kæmpe forskel for hele den nordlige del af det gamle Brabrand.

Hastighed

Turen med linje 15 fra min bopæl til centrum tager ca. 40 minutter - der er kun 8 kilometer, så det er en gennemsnitshastighed på 12 kilometer i timen.

Jeg er naturligvis klar over, at jeg ikke kan få en direkte linje for mig selv, men at bussen ikke kan konkurrere tidsmæssigt med en cyklist - eller en habil løber - fremmer jo heller ikke lysten til at køre kollektivt.

Forvaltningen vil sikkert indvende, at der ikke er passagerer nok til at begrunde den slags forbedringer.

Men man kunne jo forestille sig, at lysten til at køre kollektivt ville stige, såfremt tilbuddet var noget bedre.

Man skal altid passe på ikke at blande årsag og virkning sammen!

Frekvens

Frekvensen i dagtimerne er halvtimesdrift. Men om aftenen går det galt, her er der timesdrift.

Det betyder, at jeg om aftenen kan komme til at vente op til en time - på et forblæst "trinbræt" på Park Alle.

Der vælger jeg bilen; men jeg kunne jo også gå hjem. Med en times ventetid og 40 minutters transport vil denne løsning være det hurtigste.

Hvis der gik et fly lige på minuttet, var det hurtigere at komme til London...

Forvaltningen vil sikkert igen indvende, at der ikke er passagerer nok til at begrunde den slags forbedringer, men min lyst til at tage bussen vil i hvert fald stige ganske gevaldigt!

Hvad gør byrådet nu?

Tilsyneladende ingenting, for denne misere fortsætter i oplægget til den nye trafikplan. Alt er som før. Altså stadigvæk en "ommer".

Linjeføringen, hastigheden og frekvensen om aftenen skal forbedres såfremt den kollektive trafik skal være et brugbart alternativ til privatbilismen.

Tænk hvis byrådet tog sig lidt sammen, og begyndte at "rethinke"...


For god ordens skyld, skal jeg pointere, at jeg ikke har økonomiske interesser i City Vest eller i de derværende virksomheder.