Frimærker

Dansk Frimærker

English Stamps

Deutsch Briefmarken

 

Dansk Jeg samler på stemplede frimærker fra Danmark, Færøerne, Grønland, Island, Norge og Sverige. Jeg kan tilbyde mærker fra samme områder og fra det øvrige Europa. Send gerne mancolister.
Jeg håber, at du vil kontakte mig, hvis du er interesseret i at bytte frimærker med mig.
Manco AFA - Manco Michel - Tilbud

English I collect used stamps from Denmark, Faroes, Greenland, Iceland, Norway and Sweden. For exchange I can offer stamps from these countries and from other European countries. Try to send me your want lists.
I hope you will contact me, if you want to exchange stamps with me.
Want list AFA - Want list Michel - Offers

Deutsch Ich sammele gestempelte Briefmarken aus Dänemark, Färöer, Grönland, Island, Norwegen und Schweden. Ich habe viele Briefmarken aus diesen Ländern, und aus anderen Europäischen Ländern. So senden Sie mir Ihre Briefmarken-Wunschliste.
Ich hoffe dass Sie kontakt mit mir aufnehmen werden, wenn Sie Briefmarken mit mir tauschen möchten.
Fehler AFA - Fehler Michel - Angebote