Hallelujah


Denne sketch er © 2008 Jørgen Sørensen. Den må IKKE fremføres uden min skriftlige godkendelse. Download pdf
Scene: To talerstole i et missionshus

Personer:
- En konferencier (K)
- En besøgende amerikansk prædikant (P)
- En noget uerfaren og nervøs tolk (T). Indimellem oversætter han bare los; andre gange er han forundret/forvirret over det han "skal" til at sige.

Der spilles noget halleluja musik - (spiritual)


K: (henvendt til publikum): Kære alle. I aften har jeg den store fornøjelse at præsentere - for første gang i Danmark - den kendte prædikant Frederick Johnson fra USA.

(P kommer ind fulgt af T. De går på hver sin talerstol.)

K (henvendt til publikum): Skal vi ikke give Frederick Johnson en stor hånd.

(Publikum klapper)

P (løfter hænderne): Peace.

T: (forundret): Pis.

P: My dear friends.

T: Mine dyrevenner.

P: Welcome to this honourable house.

T: Velkommen til dette horrible hus.

P: It is a delight to see so many members here tonight.

T: Det er dejligt at se så mange mimre her i aften.

P: I have come here tonight to give you a message.

T: Jeg er kommet her i aften for at give jer massage.

P: A message that will make you feel warm and calm inside.

T: En massage, som vil få jer til at føle varme og kvalme indeni.

P: I want you to hold hands and feel the sweet love.

T: Jeg vil, at I skal holde hænder og føle at sveden løber.

P: Tonight I want to tell you about a mans call to life.

T: I aften vil jeg fortælle jer om en mand kaldet Leif.

P: It was long ago in the Deep South.

T (forundret): Der var langt at gå i den dybe sovs.

P: His father was a carpenter.

T (forundret): Hans far var autolakerer.

P: As a boy he liked to watch his mother in the kitchen.

T: Som barn kunne han lide at vaske sin mor i køkkenet.

P: Finally a man, he went out to explore the world.

T: Til slut, som mand, tog han ud for at eksplodere verden.

P: He followed a bad road for a while.

T (forundret): Han blev forlovet med en baderotte fra Vejle.

P: I know that the flesh is weak

T: Jeg ved at flæsket er væk

P: Remember the sixth commandment, day and night

T (forundret): Husk din sex-kommando, mand, dag og nat

P: It will bring you to hell

T: Det vil bringe dig held

P: Do not look for Satan. He is evil.

T: Dougnuts - lækre for Satan. Han er ellevild.

P: He walked to the holy Lord.

T: Han vandede på den heldige... skid.

P: He prayed to the holy Lord.

T: Han prajede den heldige... skid.

P: But the gate was shut.

T: Men geden var skudt.

P: Then he said: In that case I will stand up and die.

T: Så sagde han: I den kasse vil jeg stå op og dø.

P: But somewhere a voice was calling.

T (forundret): Men sommervejr i Vojens og Kolding.

P: You have to pray for mercy.

T: Du skal praje en Mercer.

P: Begin an other way.

T: Begynd på Oddervej.

P: And he was shown the other way.

T: Og han var sjov på Oddervej.

P: Who was this important man?

T: Hvem var denne impotente mand?

P: Who went in the desert for 40 days?

T (forundret): Som ventede på desserten i 40 dage?

P: Who gave us the sun and the moon?

T: Hvem gav os solen og månen?

P: Who gave us the burning wind and sent the rain to us?

T: Hvem gav os brændevin og sendte regningen til os?

P: Oh friends. Listen to the music.

T: Åh, du fredsens. Lyt til musikken.

P: I don't know: Who was the composer.

T: Jeg ved ikke, hvad der kom i poserne.

P: But it was definitely not Cole Porter.

T (forundret): Men det var bestemt ikke kolde portere.

P: He loved everyone.

T: Han elskede med alle.

P: But he never got married

T: Men han fik aldrig mareridt

P: And Moses followed him.

T: Og musene fulgte ham.

P: And we too must follow him.

T: Og vi to må følge ham.

P: We must give other the message.

T: Vi må give andre en massage.

P: But we must have money - cash to help us.

T: Men vi må have Johnny Cash til at hjælpe os.

P: Time is money.

T: Klokken er mange.

P: I will send round my collection plate.

T: Jeg vil sende min pladesamling rundt.

P: So please give us all your money that you can afford.

T: Så giv os venligst alle jeres penge til en ny Ford.

P: And may God Bless You All.

T: Og må Gud blæse på jer alle.

P (løfter hænderne): Peace.

T (forundret): Pis.

Musikken spiller, og de går alle ud.