Hans Emil Hansen - Om udvandring og slægtsforskning

Hjem
Djursland

Her kommer en lidt kringlet historie om Hans Emil Hansen, der via sin mor Rasmine Kirstine Mikkelsen er barnebarn af Ane Kirstine Mikkelsdatter - en søster til Søren Kanne, den mest kendte af mine 2 x tipoldeforældre.

Den kringlede historie fortæller også lidt om slægtsforskning med brug af de originale kilder. Altså den besværlige, men rigtige måde.

Hans Emil Hansen blev født 12. august 1874 og døbt den 27. september 1874 i Vejlby sogn, Djurs Nørre herred, Randers amt; og blev konfirmeret palmesøndag den 14. april 1889 i Hyllested kirke (se kirkebog for Rosmus sogn). Og hvor blev han så af?

Indtil midten af 1800-tallet levede de fleste i landbefolkningen hele deres liv i det sogn, de blev født i. Selvfølgelig skete der flytninger, men som regel ikke særligt langt væk. Men det forhold ændrede sig mere og mere efter midten af 1800-tallet.

I takt med at børnedødeligheden faldt steg befolkningstallet; og man nåede måske en grænse for, hvor stor en befolkning det enkelte sogn kunne brødføde - og give arbejde. Og samtidig lokkede de trods alt bedre og mere ordnede arbejdsforhold i byernes industrier.

Lidt research i kirkebøgerne i Vejlby, Rosmus og omkringliggende sogne gav ikke bonus om en vielse i perioden 1895-1910. Så måske forlod Hans Emil som så mange andre området? Men hvorhen i givet fald?

Her vil København være et godt gæt; men også Århus tiltrak mange unge fra Djursland i de år. Eller Esbjerg, der var i rivende udvikling efter havnens indvielse i midten af 1870'erne. Eller måske skulle man endda prøve lykken i USA.

København

Ved en søgning i Politiets Registerblade (København) finder vi Hans Emil Hansen. Han er registreret 11. september 1897; og det fremgår, at han er blevet gift med Margrethe Amalie, født 17. juni 1878 i Gentofte.

Normen dengang var, at vielser foregik i brudens hjemsogn; og ganske rigtigt: I kirkebogen fra Gentofte står der, at Hans Emil Hansen den 23. maj 1899 blev gift med Margrethe Amalie Petersen. Så vidt så godt.

Men fik de nogle børn? På registerbladet kan vi se deres bopæl. Der viser sig at være 15 (femten) adresser fra 1897 til 1902. I gadefortegnelser kan adressernes sognemæssige tilhørsforhold findes; og så ind i kirkebøgerne for de pågældende sogne.

Efter nogle timers gennemgang af kirkebøger for disse sogne (Helligkors, Skt. Jacob, Skt. Johannes, Skt. Paul, Skt. Stefan og Trinitatis) uden resultat, måtte indsatsen rettes andetsteds. Men hvor? Brudens hjemsogn Gentofte, måske?

Her dukker Leo Walther Hansen, født 26. august 1902 op. Adressen er Sdr. Boulevard 72 i Skt. Matthæus sogn; men den fremgår så ikke af Politiets registerblad. Checker så lige Skt. Matthæus sogn også.

Men så prøver vi Folketællingen den 1. februar 1901. På det tidspunkt er adressen ifølge registerbladet Århusgade 80. Og ganske rigtigt: Hans Emil og Margrethe Amalie er der; men ingen børn.

Den sidste adresse på registerbladet er Griffenfeldtsgade 29. Prøver folketællingen i 1906. Intet resultat. Mystisk. Hvis familien var flyttet inden for kommunen ville den nye adresse være på registerbladet. Ergo, de er helt forsvundet fra København mellem 1902 og 1906.

Et eventuelt barn ældre end Leo Walther må være født i tidsrummet 1. februar til ca. 1. september 1901 - et lille år før Leo Walthers fødsel. Så må de øvrige sogne i Københavnsområdet checkes i den periode!

Men er der mere i folketællingen 1901? Ja, hov... Der står også, at Hans Emil er flyttet til Københavns kommune i 1897 fra Chicago. Hans Emil må så være rejst til USA før 1897.

USA

Ind på Det Danske Udvandrerarkiv og søge efter en "Hans Emil Hansen", der er rejst før 1897. Desværre uden umiddelbart sandsynligt resultat.

Videre til arkiverne på Ellis Island. Og ganske rigtigt: En 18-årig "Hans E. Hansen" ankommer 6. juli 1893 fra Frederikshavn med skibet "Hekla". Det ses af det originale dokument, at "Intended destination" er Indianapolis.

Tilbage til Udvandrerarkivet. Jo, der er en "Hans E. Hansen" på 18 år med dette rejsemål; men hans sidste opholdssted er Varde? Er det mon ham?

Søge videre på Ellis Island. Finder "Hans Emil Hansen"; men nu ankommet 24. januar 1903 fra Liverpool med skibet "Celtic". Og sammen med ham Margrethe Amalie; sønnen Kai (1 år og 6 måneder) og sønnen Leo Walther (5 måneder). Der står endvidere, at Hans Emil har opholdt sig i USA i årene 1893-1897. BINGO...

Okay, lad os resumere: Hans Emil Hansen drager til USA i 1893 (juni/juli hvis det ham fra Varde) og kommer i september 1897 tilbage fra Chicago til København. Her arbejder han som opvarter/kelner i 5 år; bor mindst 15 steder; bliver gift; får 2 børn og rejser til USA igen i januar 1903.

Det er endnu ikke lykkedes at finde fødselsdag og -sted for sønnen Kai. En kilde på nettet angiver 11. marts 1901. Det kan så ikke passe, at han er 1 år og 6 måneder ved ankomsten i USA. Det er 4 måneder for lidt.

Og så er det måske lidt mystisk, at Hans Emils første udrejse er fra Varde sogn. Hvad lavede han der? Men at han udvandrede 2 gange til USA er hævet over enhver tvivl.

Den tidligere omtalte kilde tilføjer, at parret fik yderligere 5 børn født i perioden 1904-1918 i USA.

Data om Hans Emil Hansen