Slægtsforskning

 
Mine aner

Min slægt

Navneliste

Søg person

Mærkedage

Historier

Efterlyses

Kilder

Mine aner

Min slægt

Navneliste

Søg person

Mærkedage

Historier

Efterlyses

Kilder

Introduktion

Hvem var mine forfædre? Hvor og hvordan levede de? Hvad har de udrettet? Det kan du finde noget om her!

Nyheder

07.02.2019: Esbjerg og Søren Peter Thomsen

28.05.2017: Jacob Sørensen - 8 måneder for tyveri af mad

27.04.2017: Thomas Christian Winther - Uopklaret rovmord

24.04.2016: Jens Larsen - Min 'forsvundne' tipoldefar

22.04.2016: Lars Mathias Madsen - I nationens tjeneste

Opdatering

Har fundet fejl eller mangler, så mail mig. For nulevende vises kun data, der er over 50 år.

Data opdateret 16.02.2019

Nogle historier

Er der nogle kendte forfædre? Ja, da! Den i nutiden nok mest kendte er min tiptipoldefar Søren Kanne. Han reddede i 1835 en forlist skipper i Kattegat. Om Søren Kanne.

Er der nogle adelige? Ja, da! Min farmor er af Udsen-slægten, der kendes fra 1230. I 1646 ophører adelskabet, da der ikke er flere mandlige arvtagere. Om Udsen slægten.

Er der nogle gejstlige? Ja, da! En af mine 16 x tipoldemødre havde 3 brødre, der alle blev biskopper i Aarhus. En var også med i Estland i 1219. Om Vognsen-brødrene.

Er der nogle store fund? Ja, da! Min 'uægte' mormors far - Søren Larsen - emigrerede til USA og fik en stor familie der; og den er fundet i Midtvesten! Om Søren Larsen.

Er der nogle eventyrere? Ja, da! Min tipoldemors fætter - Lars Mathias Larsen - var matros på Galathea-togtet til det fjerne Østen i 1845. Om Lars Mathias Larsen.

Er der nogle miljøaktivister? Ja, da! Min farmors fætter Jens Sørensen Vand virkede i årene 1909-1950 som striks naturbeskytter i Sydslesvig. Om Jens Sørensen Vand.

Er der nogle tragedier? Ja, desværre! Min mors fætter Poul Ravn Kristensen overlevede som modstandsmand Besættelsen, men ikke Befrielsen. Om Poul Ravn Kristensen.

Er der flere tragedier? Ja, desværre! Min farmors fætter Albert Marinus Sørensen begik som 14 årig selvmord i Rådhusets Arrest i Aarhus. Om Albert Marinus Sørensen.

Er der nogle mordsager? Ja, desværre! En tipoldesøn af en af mine 2 x tipoldeforældre blev myrdet i 1959 i Ålborg. Sagen er stadig uopklaret. Om Thomas Christian Winther.

Er der nogle forbrydere? Ja, desværre! Min oldefars bror Jacob Sørensen blev idømt 8 måneders forbedringshusarbejde for tyveri af mad og drikke. Om Jacob Sørensen.

Flere historier

Forord

Hvorfor sidder jeg her og er begyndt på at skrive om min slægt?

Det korte svar er, at jeg i 2009 læste en artikel om, at vi alle sætter spor på internettet. Og ganske rigtigt. Ved en søgning på mit eget navn dukkede der mange spor om mig op. Dels fordi jeg har haft egen hjemmeside siden 1995; og dels fordi jeg har deltaget i forskellige diskussionsgrupper m.m.

Men hvad så med generation før mig. Er der noget om min mor og far? Min far var en fremtrædende mand i Nibe i 50'erne og 60'erne. Han var i byrådet i flere perioder, drev entreprenørforretning og var med i foreningslivet. Var der spor af ham på internettet? En søgning på "Jørgen Peter Sørensen" gav ingen resultater på min far.

Men en anden "Jørgen Peter Sørensen" var interessant, fordi han var nævnt i en artikel om Søren Kanne. Og historien om Søren Kanne kendte jeg godt. Jeg havde hørt den, da jeg var barn; vel nok fordi jeg undrede mig over, at en af min fars brødre hed "Kanne". Hvor kom dette "mærkelige" navn fra?

I artiklen var det også nævnt, at alle Jørgen Peter Sørensens børn på nær et var spredt over hele landet; bl.a. til Esbjerg. Og der var da en "tante Clara" fra Esbjerg, der dukkede op til familiefesterne i min fars familie i Nibe i 50'erne og 60'erne. Nysgerrigheden var vakt. Den "Jørgen Peter Sørensen" jeg havde fundet, var min fars farfar!

Og hvad var der så egentligt, der kom i en flyttekasse, da min mor flyttede på plejehjem i foråret 2007? Ikke meget; men alligevel noget, der peger langt tilbage: Gamle billeder, en udklipsmappe, min farfars soldaterbog, og en stak telegrammer fra min fars konfirmation. Et af telegrammerne var fra "Din Bedstefader og Bedstemoder Johan Sørensen Vand og Else Jørgensen". Det måtte så være min farmors forældre. Et andet telegram var fra "Søren Vand og hustru".

Nu havde jeg navne. Med "Søren Kanne" på farfars side og slægten "Sørensen Vand" på farmors side var der pludselig noget at starte med hvis, ja... hvis jeg ville vide mere om min fars slægt.

Hvad med min mors slægt? Hendes søskende, mostre og onkler har jeg bedre styr på. Dels fordi de alle boede i samme område; og dels fordi min mor dengang stadig levede. Så hvor min fars familie fyldte mest - og meget - i 50'erne og 60'erne; har min mors familie fyldt mest siden min fars død i 1973.

I løbet af kort tid er jeg kommet godt i gang med at "rode i fortiden"; og heldigvis har de mennesker jeg har haft den frækhed at kontakte i denne sammenhæng vist sig meget imødekommende. Tak for det.

Skulle du, kære læser, ligge inde med noget, som kan kaste mere lys over personer og begivenheder, hører jeg gerne fra dig. Det er lidt besværligt at skrive historie, når man ikke selv har været der, så gode kilder vil altid være velkomne.

God fornøjelse
Jørgen Sørensen
April 2010