Holger Jensen - Den genfundne fætter

Hjem
Engang i midten af 60'erne fik min far den ide, at vi - min mor, min bror og jeg - skulle se de steder på Djursland, hvor han havde været sine første 19 år.

På en eller anden måde havde han fundet frem til sin moster Eva; og vi fandt Evas hus i Grenå. Eva var da en ældre dame (75 - 80 år); og hun blev meget rørt over min fars besøg. De havde vist ikke set hinanden i ca. 40 år.

Kontakten med min farmors familie var gledet ud efter hendes død i 1910, børnene var blevet spredt, men samlet igen knap 10 år senere i en anden ende af landet - i Nibe.

Pludselig spørger Eva: "Ser du noget til din fætter?"

"Min fætter?", spurgte min far.

"Ja, Holger. Ane Kirstines Holger", fortsætter Eva.

Min far må have lignet et stort spørgsmålstegn; nok kunne han huske moster Ane Kirstine, men...

Nå, Eva fortsætter: "Ja, Holger. Han har et gartneri på Restrup Enge, mellem Ålborg og Nibe. Holger Jensen."

"Er det min fætter?" spurgte min far, for han vidste udmærket, hvem Holger Jensen var.

Min far drev entreprenørforretning i Nibe; og lappede veje, lavede fortove og nye kloakker m.m. i de omkringliggende sognekommuner.

Holger var i mange år i sognerådet i Nørholm kommune, så selvfølgelig kendte min far Holger i den forbindelse.

"Er det min fætter?" gentog min far. Det vidste han ikke, men når han nu tænkte efter, synes han godt nok, at der var noget ved Holger, der kunne ligne familien - vist specielt hans bror Gerhardt.

"Nå, det skal vi nu nok få fundet ud af", tænkte min far.

Et stykke tid senere skulle min far mødes med Nørholm sogneråd; og alt det formelle forløber planmæssigt. Men under den efterfølgende middag rejser min far sig, tager ordet og foreslår at de to fætre, der er til stede her i aften, skulle hilse på hinanden.

Alle kigger undrende på hinanden; og der gisnes om hvem det nu er, der er fætter med hvem.

Holger siger på et tidspunkt: "Det kan ikke være mig, for jeg er tilflytter!"; hvortil min far svarer: "Det er der måske også andre, der er".

Snakken om "fætterskabet" fortsætter et stykke tid.

Så tager min far ordet igen, og siger, henvendt til Holger: "Jeg har en hilsen til dig fra vores moster Eva".

Holger blev mindst lige så paf, som min far var blevet, da moster Eva fortalte ham om familieskabet.

Og så blev der skålet på familieskabet - vist nok mange gange. I hvert fald fortæller Holgers kone, Olga, at Holger - da han kom hjem sent - temmelig usammenhængende fortalte hende, at han var blevet fætter med Peter Sørensen.

Senere blev det til mange hyggelige sammenkomster med Olga og Holger.

Holger dør 30. april 2011 - 102 år og 4 måneder gammel; og Olga dør 24. oktober 2014.