Jonestown, Guyana - Masseselvmordet i 1978

Hjem
Introduktion

En søster - Maren Kathrine Pedersdatter - til en af min tipoldeforældre - Niels Christian Pedersen (ane 26) - rejste til USA i slutningen af 1800-tallet sammen med sin mand og sin datter.

Datteren - Jensine Marie Svendsen - giftede sig i 1895 og fik ni børn, som også fik børn, børnebørn og oldebørn.

Et af Jensines børn - Dorothy Rita Bahling - fik to sønner Harold Ernest Cordell og Richard William Cordell, som begge giftede sig og fik henholdsvis 5 og 4 børn.

Begge brødrenes koner samt alle Harolds 5 børn og 3 af Richards børn sluttede sig til sekten "Peoples Temple's Agricultural Project", ledet af Jim Jones.

Sektens filosofi byggede på kollektivistiske principper og var placeret i junglen i den nordvestlige del af Guyana i Sydamerika.

Jonestown blev verdenskendt, da 909 af samfundets medlemmer den 18. november 1978 døde ved hvad der er blevet omtalt som det største masseselvmord i moderne historie.

Det er uvist, i hvilket omfang alle sektens medlemmer frivilligt begik selvmord. Af samme årsag omtales hændelsen i den engelske litteratur ofte som "murder/suicide" eller "mass deaths".

Medlemmerne af organisationen blev forgiftet ved indtagelse af cyanid. Ca. en tredjedel af de omkomne var børn, en tredjedel ældre og den sidste tredjedel voksne.

Blandt de omkomne var de ovennævnte 10 personer samt to af børnenes ægtefæller.

Dødsfaldene fulgte kort efter, at medlemmer af organisationens sikkerhedsstyrke havde dræbt 5 medlemmer af en delegation ledet af det amerikanske kongresmedlem Leo Ryan, der var taget til Jonestown for at undersøge forholdene der.

Drabene skete på landingsbanen ved den nærliggende Port Kaituma mens delegationen var ved at gå om bord i de ventende fly.


Harold og Richard Cordell er tipoldesønner til min 2 x tipoldefar.

Mere om Harold Ernest Cordell og Richard William Cordell.