Børn, børn og atter børn

Hjem
Tidligere generationer fik mange børn - ofte rigtig mange børn. To forhold er væsentlige i denne sammenhæng.

Manglende prævention, der betød at mange kvinder fødte børn i hele den fødedygtige alder; samt - nok specielt landbefolkningens - ønske om mange børn, der gav sikkerhed for, at der var nogen til at sørge for "de gamle".

Døde en kone, ses det oftest, at manden i løbet af kort tid gifter sig igen; og fortsætter sin besvangring!

Men børne- og ungdomsdødeligheden var også høj; hvilket i nogle tilfælde reducerede børneflokken væsentligt.

Mange børn

Den nok mest re-produktive af mine aner er en af mine 6 x tipoldefædre (dem har man 256 af!), Rasmus Sørensen Hiort. Han fik mindst 21 børn med 3 koner!

Han bliver far første gang som 26-årig i 1713 og sidste gang som 57-årig i 1744. Altså 21 børn på 31 år!

De første 13 børn får han med sin 1. kone. Hun dør i februar 1731, måske i barselsseng.

Allerede den 24. juni samme år, efter 4 måneder som enkemand, gifter han sig med sin anden kone. Der skulle selvfølgelig en ny "madmoder" til børneflokken og bedriften.

De næste 5 børn får han med sin 2. kone. Hun dør i oktober 1739 i barselsseng.

Allerede den 20. april året efter, efter 6 måneder som enkemand, gifter han sig med sin tredie kone. Der skulle selvfølgelig igen en ny "madmoder" til børneflokken og bedriften.

Og en ny kvinde i soveværelset: Den nye kones 1. barn bliver født i samme år (1740), altså inden ægteskabet er 7 måneder gammelt!

De sidste 3 børn får han med sin 3. kone. Hun er 40 år, da hun føder det sidste barn. Men måske har der været flere! Hun overlever ham med 21 år.

Mange flere børn

De 5 af Rasmus Sørensen Hiorts 21 børn dør inden 7 års alderen; 6 af børnene har jeg ingen sikre oplysninger om; men de resterende 10 børn fik også mange børn.

Disse 10 børn fik tilsammen mindst 79 børn; dvs. Rasmus Sørensen Hiort blev bedstefar mindst 79 gange. Måske nærmere 100 gange!

Vi må ikke håbe, at man på den tid var på fødselsdags- og julegave med sine børnebørn; for ikke at tale om kalendergaver!

Børnedødelighed

Børnedødeligheden var høj; i nogle tilfælde endda ekstremt høj.

Et af mine 3 x tipoldeforældrepar, Hans Madsen og Sidsel Rasmusdatter Knippel, fik ialt 11 børn. Hans Madsen er i øvrigt oldebarn af ovennævnte Rasmus Sørensen Hiort.

Af disse var 8 dødfødte eller de døde umiddelbart efter fødslen (de blev ikke døbt); et barn blev kun 1 måned; et barn døde som 17-årig, efter at være blevet mor som 16-årig til en pige, der døde 5 dage gammel.

Kun ét af de 11 børn bliver over 17 år gammel!

Dette sidste barn, Margrethe Hansdatter (min 2 x tipoldemor) får 3 børn med 3 forskellige mænd. Et af børnene, Ane Marie Hansen, er min tipoldemor.

Hun bliver gift med Jens Sørensen Peiter den 18. februar 1849 i Lyngby; og den 27. april 1849 fødes min oldemor, Jensine Margrethe Jensen.

Mindre end et år senere - den 23. februar 1850 - dør min tipoldefar, 3 dage før han fylder 25 år. Så også yngre mennesker døde!

Det var således på et hængende hår, at denne gren af slægten blev ført videre.