Peter Vognsen - Testamente

Hjem
Biskop Peder Vognsen af Århus 1203 14. nov.

I den hellige og udelelige Treenigheds navn. Peder, af Guds nåde Århuskirkens biskop, til alle der ser dette brev, hilsen til evig tid.

Den, som blot testamenterer til jordiske arvinger og ikke gør Kristus til medarving af sit gods, ordner ikke sit testamente godt. Nulevende såvel som tilkommende skal altså vide, at vi til genløsning af vore synder har overdraget Skt. Klemens kirke i Århus nogle besiddelser, der var tilfaldet os ved arveret, andre, der var erhvervet ved mageskifte, andre igen ved køb. For at der ikke i fremtiden skal opstå nogen trætte herom, har vi anset det for rigtigt skriftligt at meddele navnene på før nævnte besiddelser og den måde, på hvilken vi har disponeret over dem.

Følgende besiddelser er altså overladt fællesbordet: Giafnwath med mølle og øvrige tilligender, Hørhoch, Starreklint med de landboer, der hører til samme gård, alt hvad vi havde på Nekselø, Kysing, og hvad vi besad i Kipæstop, Dyngby, Pulstorp og Rude, Årslev med mølle og andre tilliggender, elleve fjerdinger i Tiilst, Koldgård, to gårde i Albærn med en mølle, en gård i Strellov, en gård i List, en jord i Ølgod til en mark gulds værdi, en mølle i Grefne, Seldrup, Weddethorp, Ramten, Drammenstrup med to møller og de landboere, der hører til samme gård.

Men vi har overdraget samme kirke en jord *) til seks mark sølvs værdi, for at der kan købes lys, røgelse og nødvendighedsartikler til klokkerne for afkastningen fra disse besiddelser.

Men Skialweth med tilliggender og hvad vi besidder i Hasle, Swenhoc med mølle, Skt. Olafs kirke i Århus og jorden i Sprachælychi, Skt Niels' kirke, den hellige jomfrus kirke og Tulstrup kirke i Haldum med gården, Agri med mølle og skoven i Bogens, Bjødstrup og Udby er overdraget til beklædning for dem, der har præbenderne.

Og vore brødre, provst Skjalm, Niels og Jens, der var til stede, har lovet med håndslag i nærværelse af mange, både at de ville forsvare vor gave og ikke tillade, at den blev omstødt ved nogen tvist.

Men for at denne handling kan forblive urørt til evig tid og ikke kuldkastes i tidens løb, er fuldgyldige vidner blevet tilkaldt, de, hvis navne skrives nedenfor.

Ingmar, abbed i Vejerslev,
Niels, prior i Ring.
Palle og Ebbe, kanniker ved samme kirke,
Torkil, søn af Tord,
Isak, søn af Gumme
og hele vor husstand, som på det tidspunkt opholdt sig på vor gård.

Desuden har vi, for at denne sag kan forblive uanfægtet sikker, styrket dette brev med vort segls bekræftelse.

Men hvis nogen i dumdristig forvovenhed forsøger at afkræfte denne gave, skal han vide, at han, med mindre han efter modent overlæg afstår fra sit forsæt, pådrager sig den hellige jomfru Marias og apostlene Skt. Peders og Skt. Paulus' og martyren Skt. Klemens' og alle helgenernes vrede.

Offentligt forhandlet på vor gård Threlthorp den 14. december år 1203, efter at ordet blev kød, i kong Valdemars første regeringsår, i vort bispedømmes tolvte.

*) Det er sandsynligvis på denne jord, at Havreballegård (nedrevet 1911) i det sydlige Århus senere blev bygget.

Skjalm Vognsen

Broren og efterfølgeren Skjalm Vognsens arvede gods i Aaby (Hasle herred, Århus amt) efter sin bror, og skænkede dette omkring 1210 til Århus Domkapitel.

Isgård, der i middelalderen hed Egsgaard efter nabobyen Eg (Tved sogn, Mols herred, Randers amt), har tilhørt bisp Skjalm Vognsen; og skænkedes til Århus Bispestol i 1215.

Kattrup kirke (Voer herred, Skanderborg amt) blev også skænket til Århus Bispestol.

Stednavne (med forbehold)

Agri = Mols herred, Randers amt
Albærn = ? i Jylland
Bjødstrup = Tved sogn, Mols herred, Randers amt
Bogens = Vistoft sogn, Mols herred, Randers amt
Drammenstrup = Drammelstrup, Tirstrup sogn, Djurs Søndre herred, Randers amt
Dyngby = Bjergager sogn, Hads herred, Århus amt
Giafnwath = Gevninge sogn, Voldborg herred, Roskilde amt ?
Grefne = Grenå, Djurs Nørre herred, Randers amt ?
Haldum = Sabro herred, Århus amt
Hasle = Hasle herred, Århus amt
Hørhoch = Hørve sogn, Ods herred, Holbæk amt ?
Kipæstop = ?, Hads herred, Århus amt
Koldgård = Koldkærgård, Tilst sogn, Hasle herred, Århus amt
Kysing = Saksild sogn, Hads herred, Århus amt
List = Øen Sild i Nordslesvig ?
Nekselø = Føllenslev sogn, Skippinge herred, Holbæk amt
Pulstorp = Bovlstrup, Bjergager sogn, Hads herred, Århus amt ?
Ramten = Ørum sogn, Djurs Nørre herred, Randers amt
Rude = Saksild sogn, Hads herred, Århus amt
Seldrup = Beder sogn, Ning herred, Århus amt
Skialweth = Skalmetorp, Lading sogn, Sabro herred, Århus amt ?
Skt. Niels' kirke = Århus
Skt. Olafs kirke = Århus
Sprachælychi = Sprageløkke i Århus ?
Starreklint = Vallekilde sogn, Ods herred, Holbæk amt
Strellov = Strellev sogn, Øster Horne herred, Ribe amt
Swenhoc = Svendshøj, Gosmer sogn, Hads herred, Århus amt ?
Tiilst = Tilst sogn, Hasle herred, Århus amt
Threlthorp = Træltorp, Tiset sogn, Ning herred, Århus amt ?
Tulstrup = Marquards lykke, vest for det gamle Århus ?
Udby = Rougsø herred, Randers amt
Weddethorp = Viderup, Knebel sogn, Mols herred, Randers amt
Ølgod = Øster Horne herred, Ribe amt
Årslev = Sdr. Årslev sogn, Hasle herred, Århus amt