Udsen slægten - Laurits Ebbesen Udsen

Hjem
Laurids Ebbesen Udsen (1559, Tulstrup - 13.3.1646, Saltø) var søn af Ebbe Lauridsen Udsen og Kirsten Pedersdatter Kruse, og af en fin slægt.

Men på det tidspunkt han blev født, var familien nedsunket i fattigdom, og levede på bondevilkår.

Der vides ikke noget om hans ungdomsår, før han i 1587 ægtede den 19 år ældre Ellen Andersdatter Gøje, som var lige så fattig som han selv, men af den fornemme Gøje slægt (også stavet Gøye/Gøie/Gjøe).

Dette ægteskab bragte ham et rigt og velanset svorgerskab, der banede vej for hans karriere og rigdom.

1602-1608 var han lensmand på Københavns Slot, og fra 1608 fik han Skanderborg Slot, Åkjær og Ålegård i forlening, i 1637 tillige Saltø. Derudover ejede han Tulstrup, Ristrup, Lyngballegård, Perstrup, Tåstrup og Øls. Mere om gårdene.

Denne rigdom blev dog dyrekøbt, idet hans hustru døde i 1626 som 86-årig, uden at have skænket ham arvinger.

Året efter giftede han sig med den 19-årige Lisbeth Hansdatter Arenfeldt, som døde allerede 1632 uden at have fået børn.

Ægteskabet med den tredje hustru Sophie Fastisdatter Staverskov endte ligeledes barnløst.

Inden sin døde i 1646 havde han måttet frasælge størstedelen af sit jordegods som konsekvens af Danmarks indblanding i Trediveårskrigen.

Udsen stolede ikke på, at de nærmeste slægtninge ville kunne tage sig af begravelsen, når den dag oprandt, så han fik selv opsat et flot epitaf i Århus Domkirke.

Epitafet viser ham og hans 3 hustruer - i legemsstørrelse - knælende ved siden af en stor sort tavle uden indskrift. Rammen er prydet med 16 anevåben for hver af de 4 personer.

Efter hans død havde slægtningene ikke råd til en indskrift, så derfor er epitafets sorte skifertavle statig tom.

Dette gav grobund for et rygte om, at Christian 4. eller Frederik 4. havde fået slettet den indskrift, der engang stod på epitafet.

Men der er ingen grund til at tro, at Udsen var faldet i unåde hos kongen, da han beholdte alle sin forleninger indtil sin død.

Udsen var enebarn, og da det ikke lykkedes ham at få en arving, uddøde slægten med ham.

Hans sidste hustru, Sophie Staverskov, solgte i 1652 Dønneruplund og Sønderhoved, medens hun overlod Spøttrup til sin søn af første ægteskab, Mogens Kruse.

I sin lange enkestand broderede hun det mest pragtfulde af alle danske våbentæpper. Det kan ses i dag på Frederiksborg Slot.

Mere om Laurids Ebbesen Udsen

Min relation: Laurids Ebbesen Udsen er fætter til min 6 x tipoldefar. Dvs. hans farfar er min 8 x tipoldefar!