Udsen slægten - Fra de kendte til i dag

Hjem
Henrik Ebbesen Udsen og hans efterslægt findes på Kondrup i Råsted nord for Randers samt Tulstrup i Houlbjerg Herred hvor slægten var i ca. 250 år.

Gården Tulstrup har måske allerede i 1203 tilhørt familien. Muligvis er det den, der nævnes i biskop Peder Vognsens testamente sammen med andet gods som tilfalder domkirken ved hans død. Herfra må den være kommet til Udsen-slægten.

Den for os første kendte ejer på gården var Henrik Ebbesen Udsen, som nævnes i 1433. Hans søn Ebbe Henriksen Udsen efterfulgte faderen, og gården var nu på 24 tdr. hartkorn.

Således gik gården gennem generationer fra far til søn indtil Laurids Ebbesen Udsen i 1629 solgte gården samt gården Overgård og 6 andre gårde til grev Friis og de blev lagt ind under Frijsenborg.

Den forhen ansete slægt sank omkring år 1600 ned i lavadelen således, at man i samtiden tvivlede på dens adelskab, hvilket fremgår af Henrik Holcks stambog, hvori det siges, at Laurids Ebbesen med urette førte de Udsen'ers våben, "thi han er af Bondeslægt i Jylland".

Ved rige og målbevidste giftermål lykkedes det imidlertid Laurids Ebbesen at skaffe familien ny anseelse. Til ingen nytte, skulle det vise sig. Mere.

I 1704 nedlagde grev Niels Friis landsbyen Njærstrup og ovennævnte gårde, som tilsammen kom til at udgøre den "nye" gård Frijsendal under Grevskabet Frijsenborg.

Min adelige forbindelse

En af Laurids Simonsen Udsens sønner, Rasmus Lauridsen Udsen født ca. år 1528 var omkring 1560 kommet til Abildhøjgård i Ommestrup ved Mørke.

Her i området forbliver familien lige til vore dage; og slægten optræder hyppigt i kirkebøgerne for Mørke, Skødstrup og Hornslet sogne. I slutningen af 1800-tallet begynder vandringen fra land til by; og mange flytter til Aarhus og København.

En gren af slægten - der har ændret navnet til Utzon - stammer fra Kolding-egnen.

En anden Udsen-slægt (med bl.a. Bodil Udsen) med rødder i egnen omkring Grenå nedstammer fra Ud Rasmussen, født ca. 1673 - død 1743 i Gammelsogn. Så vidt det kan konstateres, har denne slægt ingen sammenhæng med "min" Udsen-slægt.

Rasmus Lauridsen Udsen (1528-)

Niels Rasmussen Udsen (1565-)

Karen Nielsdatter Udsen (1630-)

Peder Jørgensen Udsen (1665-1741) *)

Jørgen Pedersen Udsen (1707-1784) *)

Else Jørgensdatter (1767-1834)

Jørgen Christensen Udsen (1802-1859) *)

Else Jørgensen (1849-1929)

Caroline Amanda Sørensen Vand (1881-1910) **)

Jørgen Peter Sørensen (1900-1973)

Jørgen Sørensen (1949-)

*) Bemærk, at navnet Udsen videreføres i denne slægtsgren, selv om der indgår nogle kvinde-led.
**) Min farmors ældste bror døbes Jørgen Udsen Sørensen Vand (1873-1889). Ingen af hendes 11 andre søskende får navnet Udsen; som herefter ikke ses mere i denne gren.