Udsen slægten - Forbindelsen til Hvide-slægten

Hjem
På trods af adelsårbogens bemærkning om den manglende stamfader, er der en række meget stærke indicier, der peger tilbage på en forbindelse til Hvide-slægten.

En af adelsårbogens første led er "Henrik Ebbesen Udsen", og han hører til den gren af Udsen-slægten, der i eftertiden "har" adelskabet.

Der er stærke indicier på, at hans far, Ebbe Nielsen Udsen, er en uægte søn af Niels Jurissen Hvide, domprovst i Roskilde. Dennes forældre er Juris Stigsen Hvide gift med Margrethe Vognsdatter (d. Yngre).

Gennem begge forældrene kommer vi tilbage til Skjalm Tokesen Hvide.

Han fik - udover børnene Ebbe og Cecilie - også sønnerne Asser Rig, Toke Skjalmsen og Sune Skjalmsen samt datteren Magga.

Asser Rig blev gift med Inge Eriksdatter, og fik bl.a. sønnerne Esbern Snare og Absalon, ærkebiskop i Lund.

Der er en del diskussion om Skjalm Hvides aner og hustru(er).

Det påstås bl.a., at Skjalm Hvides aner peger tilbage på kongeslægter i både Danmark og udlandet.

Endvidere påstås, at han var gift med en "Signe Asbjørnsdatter", der bl.a. har Svend Tveskæg, Harald Blåtand og Gorm den Gamle som aner.

Anerkendte slægtsforskere kan ikke finde bevis for disse påstande; og påpeger også, at dels passerne navnene ikke med den på den tid herskende navngivningsskik og at dels er der historiske kendsgerninger, der ikke harmonerer med påstandene.

Skjalm Tokesen Hvide (1040-1113)
Ebbe Skjalmsen (-1155) g.m. Regnhild Sunesdatter (1120-) Cecilie Skjalmsdatter (-1175) g.m. Peder Torstensen

Toke Ebbesen Hvide (1128-) g.m. Gyde ?
Ingerd Pedersdatter (1120-) g.m. Vogn ? *)
Margrethe Vognsdatter (d. Ældre) (1145-) g.m. Gunne ? **)
Stig Tokesen Gallen (1160-) g.m. Kristine Jørgensdatter
Vogn (Vagn Gunnesøn) Gallen (-1230) ***) g.m. ?
Juris Stigsen Hvide (-1246) g. m. Margrethe Vognsdatter (d. Yngre)
Niels Jurissen Hvide med ?
Ebbe Nielsen Udsen (-1370)

*) Ingerd Pedersdatter og Vogn ? blev - udover Margrethe - også forældre til 3 biskopper i Århus: Mere
1. Peder Vognsen (1139-1204), biskop 1191-1204
2. Skjalm Vognsen (-1215), biskop 1204-1215
3. Ebbe Vognsen (-1234), biskop 1215-1224. Var med Valdemar Sejr i Estland i 1219, da Dannebrog faldt ned fra himlen.

**) Gunne ? er muligvis linket til Norringtoft i Sjørring sogn, hvor Udsen-slægten er registreret i 1100- til 1400-tallet.

***) Det er Vogn (Vagn Gunnesøn) Gallen, der i 1230 fører Udsen-slægtens våben. Fik også sønnerne Jens og Esbern.

Mere om Hvideslægten