Udsen slægten - De kendte Udsen'er

Hjem
Som Adelsårbogen skriver: "En fælles Stamfader for de forskellige Grene af Slægten kan ikke paavises."

Adelsårbogen opregner dog en række historisk kendte medlemmer af Udsen-slægten, uden at deres familiemæssige sammenhæng kan dokumenteres.

Disse er:
• Henrik Ebbesen Udsen, der kan følges i 5 led til adelskabet uddør. Denne slægtsgren - som er min - behandles herunder.
• Jens Lavessøn Udsen, der havde sønnen Lave Jensen (dør barnløs) og datteren Karen Jensdatter. Ejer af Kollerup i Galten sogn, Hadbjerg herred. Tilskøder i 1388 herregården Sostrup til Svend Udsøn.
• Svend Udsøn, der havde sønnen Anders Svendsen, der blev domprovst i Århus; og døtrene Else, Gertrud og Kirsten.
• Esge Torbernsen Udsen, der havde sønnerne Torbern - ejer Rimsø i 1430 - og Simon, kannik i Viborg. "Afkom slutter i andet Slægtled" ifølge Adelsårbogen.

Her kommer (måske) sammenhængen mellem de 3 førstnævnte; relationen til Esge Torbernsen Udsen mangler stadigvæk!

På Nørre Djurs herredsting d. 23. juni 1404 har Kirsten Madsdatter, enke efter Esger Torbensen (sønnesøn af Esge Torbernsen Udsen) skødet alt sit arvegods i Sostrup - hvilket er Nørremark, Vibemark, Vibeskov og Vibekær - til hr. Svend Udsen.

Margrethe Vognsdatter (d. Yngre) g.m. Juris Stigsen Hvide
Niels Jurissen Hvide (+ 3 brødre)
Ebbe Nielsen Udsen
Henrik Ebbesen Udsen Ud Ebbesen Peter Ebbesen Lage Ebbesen Udsen
Mere
Svend Udsen Jens Lagesen Udsen