Udsen slægten - Henrik Ebbesen Udsen og hans efterslægt

Hjem
Fra Henrik Ebbesen Udsen kan Udsen-slægten følges til i dag.

Henrik Ebbesen Udsen (-ca. 1400)

Ebbe Henriksen Udsen (ca. 1400-)

Simon Ebbesen Udsen (1450-)

Laurids Simonsen Udsen (1486-)

Laurids Simonsen Udsen får 10 børn:
1. Karen Lauridsdatter Udsen (1510-), der bliver gift med Bertel Andersen Hørby til Vesteris.
2. Ebbe Lauridsen Udsen (1517-), der bliver gift med Kirsten Pedersdatter Kruse. De får kun ét barn: Laurids Ebbesen Udsen. Han blev gift 3 gange; men der kom ingen børn ud af ægteskaberne. Da han var enebarn, havde han således hverken en søn, en bror eller en brorsøn at overdrage adelstitlen til. Derfor uddør slægten Udsen som adelsslægt sammen med ham i 1646. Mere.
3. Enevold Lauridsen Udsen (1519-), der bliver gift med Inger Terkildsdatter.
4. Christoffer Lauridsen Udsen (1520-), der bliver gift med Margrethe Vestenie. En datter Margrethe, som var født på "Overgård" i Sall sogn 14. juli 1572, blev gift med borgmester i Randers, Niels Jacobsen til "Nygård" i Dover; men Margrethe døde efter kun 3 års ægteskab. Hun blev begravet sammen med sine børn i Dover Kirkes kor. Margrethe og Niels Jacobsens navnetræk er gengivet på foden af prædikestolen i Dover kirke.
5. Rasmus Lauridsen Udsen (1528-), der bliver gift med ? - og de er så min 7 x tipoldeforældre! Mere.
6. Hans Lauridsen Udsen, der bliver gift med Inger Bertelsdatter.
7. ? Lauridsdatter, der bliver gift med Frans Iversen Munk.
8. ? Lauridsdatter, der bliver gift med herredsfoged i Års Herred Søren Gied.
9. ? Lauridsdatter, der bliver gift med herredsfoged i Fleskum Herred Poul Ibsen.
10. Marine Lauridsdatter, der bliver gift med Jørgen Daae.

Rækkefølgen er sikkert ikke korrekt; da fødselsår ikke kendes for de 4 sidstnævnte piger.

Laurids Simonsen Udsen (1486-)
-------------------------------
Ebbe Lauridsen Udsen Rasmus Lauridsen Udsen
Laurids Ebbesen Udsen
(adelskabet uddør)
Mere
Niels Rasmussen Udsen
(min slægtsgren)
Mere